Anna Ziuko Brak komentarzy

W ubiegłym roku wzbogaciliśmy nasze laboratorium o spektrometr emisyjny MP-AES (plazma mikrofalowa), który godnie zastępuje Atomową Absorpcję. Poszliśmy o krok naprzód w dokładności i możliwościach. Dlatego sprzedajemy ASA, który kilka lat był i dalej jest bardzo pomocny.
Wyniki otrzymywane na ASA są porównywalne z najnowszym urządzeniem MP-AES, a kilkuletnia bezawaryjna praca atomowej absorpcji potwierdza niezawodność urządzenia.
Zapraszamy galwanizerów i nie tylko do zakupu sprawdzonego urządzenia.

Dane sprzedawanego urządzenia:
Rok produkcji: 2011
Oznaczenie modelu: GBC 8D60 EB60 4D68
Cena: 50 000 zł netto
W zestawie znajduje się 12 lamp, które pozwalają na analizę 15 pierwiastków, dodatkowy palnik do podtlenku azotu oraz generator powietrza !!!

Nie czekaj, taka okazja może się już nie powtórzyć!!!

Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt z Działem Laboratorium:
e-mail: laboratorium@tegal.pl lub tel. 42 647 09 01

Czym jest atomowa absorpcja?
AAS jest metodą płomieniową. Oznacza to, że badaną próbkę, która jest roztworem, musimy spalić, aby pierwiastki zawarte w roztworze przeprowadzić w stan atomowy. Jest to metoda analityczna oparta na zjawisku absorbowania (czyli pochłaniania) przez wolne atomy promieniowania o określonej długości fali.
W zależności od badanego pierwiastka używa się mieszaniny różnych gazów. Dla takich pierwiastków jak: Mg, Ca, Cr, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, Pb, będzie to acetylen-powietrze (temp. spalania = 2600 K); natomiast dla pierwiastków, które tworzą w płomieniu trwałe tlenki (np. Al, Si) konieczne jest stosowanie płomienia redukującego z użyciem gazu utleniającego podtlenku azotu (temp. spalania 3220 K). W trakcie spalania atomy oznaczanego pierwiastka emitują charakterystyczne promieniowanie o określonej długości fali, dlatego płomień każdego pierwiastka ma inny kolor.

 

Poniżej dla przykładu zdjęcia spalanego wapnia i sodu, każdy o innym kolorze:

Dla kogo Atomowa Absorpcja?

Atomowa Spektrometria Absorpcyjna (Atomic Absorption Spectrometry – AAS) znalazła zastosowanie w analizie śladowej, m.in. w rolnictwie, medycynie, monitoringu środowiska (gleby, wody, powietrze), przemyśle spożywczym, geochemii, metalurgii, petrochemii, farmacji, analityce jako metoda porównawcza, i w kryminalistyce. Jest to metoda również powszechnie wykorzystywana w branży galwanizerskiej, do analizy w kąpielach galwanicznych zanieczyszczeń i głównych składników, takich jak:

  • żelazo i cynk we wszelkiego rodzaju pasywacjach
  • miedź, nikiel, żelazo, cynk w chromowaniu
  • miedź, żelazo, cynk, chrom w niklowaniu
  • żelazo, ołów, miedź, chrom, nikiel, wapń, magnez w cynkowaniu
  • nikiel, żelazo, kobalt, miedź w złoceniu
  • miedź, nikiel, cynk, żelazo, chrom w srebrzeniu
  • żelazo, cynk, nikiel, w stopowych kąpielach cynk-nikiel, cynk-żelazo
  • glin w kąpieli do anodowania aluminium

Należy nadmienić, że ASA jest bardzo selektywna, tzn. duża zawartość jednego składnika nie przeszkadza w oznaczaniu drugiego, np.: w kąpieli do cynkowania słabokwaśnego analizujemy żelazo, którego jest 1000-10000 razy mniej w stosunku do zawartości chlorku potasu i cynku. Dzięki temu możliwe jest oznaczanie wielu pierwiastków zawartych w próbce w sposób niezależny od siebie.
Po przygotowaniu próbki do analizy czas pomiaru jest bardzo krótki i wraz z wykonaniem krzywej kalibracyjnej wynosi kilka-, kilkanaście minut. Jest to bardzo ważne w sytuacji kiedy szybkie ustalenie składu kąpieli jest niezbędne w celu podjęcia właściwych działań w zakładzie galwanizerskim czy na oczyszczalni. Kolejną zaletą tej metody jest: bardzo mała objętość próbki niezbędnej do analizy oraz wysoka dokładność pomiaru.

 

 

Z w/w względów Atomowa Absorpcja jest niezbędnym urządzeniem w zakładzie galwanizerskim.

Generalnie możemy oznaczać takie pierwiastki jak: wapń, magnez, glin, cynk, nikiel, żelazo, kobalt, miedź, chrom, ołów, krzem, molibden, cynę, srebro i złoto praktycznie w każdej kąpieli galwanicznej.

Ze względu na to, że granica oznaczalności (najmniejsza ilość, którą możemy oznaczać) jest na poziomie ppm (mg/L) możemy w/w pierwiastki analizować także w:

  • ściekach
  • wodach powierzchniowych

 

Zapraszamy do zakupu!!!