Wirówki do osuszania

Wirówki ze zbiornikiem wewnętrznym
Wirówki ze zbiornikiem zewnętrznym
Linie wirówkowe do lakierowania