admin Brak komentarzy

Helmee AOI – kontrola jakości detali online

Przy produkcji wysokiej jakości cennych detali niezmiernie ważna jest niemalże stuprocentowa kontrola jakości. Dotychczas, z uwagi na brak niezawodnych urządzeń zautomatyzowanych, powierzchnie o dużym połysku poddawane są oględzinom kontrolera jakości. Zawodność ludzkiego oka, jak i specyfika takiej pracy (duża ilość detali, monotonia) nie pozwalają na utrzymanie stałej jakości inspekcji. Powoduje to straty „w obie strony”: zarówno przeoczenie detali wadliwych, jak i odrzucenie detali dobrych.

Jest sposób na udoskonalenie i zautomatyzowanie kontroli jakości detali błyszczących. Niniejszym pismem chcemy tym sposobem Panią / Pana zainteresować. Jest to jedyne w swoim rodzaju urządzenie z fińskiej firmy Helmee. System jest jedyny na rynku i innowacyjny, ponieważ tylko Helmee rozwiązało problem optycznej analizy detali lustrzanych.

 

Czytaj dalej

Anna Ziuko Brak komentarzy

Detektor masowy ACQUITY QDa

Detektor masowy ACQUITY QDa  – teraz żadna kąpiel nie ma przed nami tajemnic…

 

Detektor masowy jest jednym z kilku elementów układu UPLC-MS Waters, który od dłuższego czasu wykorzystujemy do badania składu kąpieli galwanicznych, głównie dodatków organicznych. Pozwala on na bardzo dokładne określenie zawartości substancji w badanej próbce, jednocześnie otrzymujemy masę oznaczanych związków. Krótko mówiąc – wiemy co i w jakiej ilości jest w próbce.

Sam detektor masowy stanowi integralną część całego układu UPLC i w jednym nastrzyku próbki otrzymujemy widma dla fotodiody (PDA), jak i dla detektora masowego (QDA). W związku z tym po kilku minutach analizy otrzymujemy wiele danych, które potwierdzają się wzajemnie, co sprawia że wyniki są bardzo precyzyjne i dokładne.

 

Czytaj dalej

Anna Ziuko Brak komentarzy

COLDIP SATIN ZINC 900 – nowe oblicze cynku

COLDIP SATIN ZINC 900 – matowe wykończenie detali z błyszczących kąpieli do cynkowania

Pasywacja COLDIP SATIN ZINC 900 to rewelacyjny proces, który nada Państwa detalom szlachetny wygląd niklu satynowego lub anodowanego aluminium. Niezastąpiony w zastosowaniach dekoracyjno-technicznych, szczególnie w przypadku elementów złącznych w konstrukcjach z anodowanego aluminium lub elementów mebli pokrytych niklem satynowym.

Czytaj dalej

Anna Ziuko Brak komentarzy

SLOTOCHROM CR 1270

Ekologiczny dodatek pianotwórczy do kąpieli do chromowania 6+

SLOTOCHROM CR 1270

PFOS i jego pochodne zostały całkowicie wycofane z obrotu handlowego ze względu na ich dużą szkodliwość w stosunku do środowiska naturalnego i organizmów żywych. Dlatego trwale znikają z naszej oferty zwilżacze FT-248 i Techrom TS, które stosowane były pomocniczo w procesach chromowania sześciowartościowego do tłumienia szkodliwego aerozolu kwasu chromowego.

Jednak firma SCHLOETTER nieustannie pracuje nad tym, by uczynić pracę w galwanizerniach prostszą, bezpieczniejszą i bardziej ekonomiczną.

Owocem tych wysiłków jest opracowanie nowego, ekologicznego dodatku pianotwórczego – zwilżacza SLOTOCHROM CR 1270 dla sześciowartościowych kąpieli do chromowania dekoracyjnego i technicznego.

Czytaj dalej

Anna Ziuko Brak komentarzy

Slotanit OT 110 BSF kąpiel do cynkowania bez kwasu borowego

Firma Schloetter – niekwestionowany lider w zakresie pokryć technicznych, od wielu lat rozwija swój sztandarowy produkt – SLOTANIT OT.

Najnowsze warianty kąpieli SLOTANIT OT:

SLOTANIT OT 110 BSF – najlepszy dostępny na rynku system wybłyszczaczy pozwala uzyskiwać idealnie błyszczące powłoki cynkowe. W pełni elastyczne, łatwe w pasywowaniu powłoki. Najlepsza kąpiel dostępna dla wszystkich – w wersji nie zawierającej  kwasu borowego!

Czytaj dalej

Anna Ziuko Brak komentarzy

Zezwolenia na stosowanie związków chromu (VI) (REACH)

Coraz bliżej daty ostatecznej…

Trójtlenek chromu i kwasy utworzone z trójtlenku chromu zostały włączone do Załącznika XIV Rozporządzenia REACH z dnia 21 kwietnia 2013 roku (Rozporządzenie UE nr 348/2013). Zgodnie z nim, stosowanie związków chromu sześciowartościowego możliwe będzie jedynie do dnia 21 września 2017 roku, chyba, że będzie się w posiadaniu zezwolenia na dane jego zastosowanie.

Czytaj dalej

Anna Ziuko Brak komentarzy

Detektor ACQUITY PDA

Detektor ACQUITY PDA   – identyfikacja związków ze spektralną dokładnością w galwanotechnice…

Nasz chromatograf WATERS na co dzień służy potrzebom naszych Klientów, wykonując najbardziej wyrafinowane analizy. Jedną z jego części jest detektor ACQUITY UPLC PDA (Photodiode Array). Jest przepływowym spektrofotometrem, na którym możemy oznaczyć wiele związków, przede wszystkim tych używanych w galwanotechnice. Detektor umożliwia również w zaawansowanym układzie optycznym wykrywanie śladowych ilości zanieczyszczeń.

Czytaj dalej

Anna Ziuko Brak komentarzy

Rozporządzenie Komisji (UE) 2017/542 z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin

Rozporządzenie Komisji (UE) 2017/542 z dnia 22 marca 2017 r. zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin poprzez dodanie załącznika w sprawie zharmonizowanych informacji związanych z pomocą w nagłych przypadkach zagrożenia zdrowia.

Wprowadzone zmiany:

Czytaj dalej

Anna Ziuko Brak komentarzy

Nowe przepisy dotyczące oznakowania i pakowania (CLP)

Od dnia 1 czerwca 2017 r. wszystkie produkty chemiczne wprowadzane do obrotu muszą być znakowane zgodnie z przepisami rozporządzenia w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania (CLP).

Rozporządzenie Komisji (UE) 2017/706 z dnia 19 kwietnia 2017 r. zmieniające załącznik VII do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) w odniesieniu do działania uczulającego na skórę i uchylające rozporządzenie Komisji (UE) 2016/1688: dotyczy generowania informacji i przeprowadzania badań substancji, które mogą wykazywać działanie uczulające na skórę.

Źródło: http://www.reach-info.pl