Nasze Laboratorium

lab_napis1

lab_1Zrobiliśmy wiele, aby nasze laboratorium jeszcze lepiej pomagało Wam, Klienci i przyszli Klienci.

Z dumą przedstawiamy prawdopodobnie najpiękniejsze laboratorium galwanotechniczne w Polsce. Unia pomogła, ale i my włożyliśmy wiele pracy. Ultraciśnieniowa chromatografia (UPLC), absorbcja atomowa (ASA), chromatografia jonowa, rentgenowski pomiar grubości i składu, nowa komora solna, spektrofotometr – to tylko niektóry nasze ASY i atuty.

Najważniejszym atutem jest nasze ciągłe zaangażowanie aby laboratorium coraz lepiej pomagało naszym Klientom. To serce naszej firmy. Daje energię i możliwości rozwoju, wdrażania nowych technologii i pomocy Klientom. Zrobiliśmy to dla Was, Klienci. Chcemy, aby to laboratorium służyło nie tylko do codziennych analiz. Chcemy, aby było też miejscem Waszych szkoleń, doświadczeń i myśli.

Naszą główną zasadą jest robienie wszystkiego dokładnie, szybko i na miejscu w Polsce.

Wiemy, że do doskonałości jest zawsze daleko. Dlatego ciągle coś poprawiamy i wprowadzamy nowości. Udoskonalamy nie tylko sprzęt. Poprawiamy metody analiz laboratoryjnych, technologię wykonywania analiz, sposoby postępowania z próbkami. Wdrożyliśmy nowy program zarządzania wynikami Waszych, pomiarów abyście jeszcze lepiej mogli korzystać z naszych analiz do podnoszenia jakości Waszej produkcji. Nasze badania są zgodne z certyfikatem dobrych praktyk laboratoryjnych.

lab_napis2

ASA – Absorpcyjna Spektroskopia Atomowa

Analizujemy niewielkie stężenia metali w kąpielach galwanicznych i ściekach.

Jest to analiza metodą płomieniową. Próbka w postaci roztworu jest spalana w atmosferze powietrza i acetylenu lub acetylenu i podtlenku azotu.

Przykładowe zastosowania:

 • w ściekach: prawie wszystkie metale,
 • w pasywacjach: żelazo, cynk, kobalt,
 • zanieczyszczenia w kąpielach galwanicznych: prawie wszystkie metale,
 • pożyteczne metale śladowe w pasywacjach, srebrzeniu i złoceniu.

Zalety urządzenia i metody:

 • wysoka dokładność pomiarowa,
 • wysoka selektywność – duża zawartość jednego składnika nie przeszkadza w oznaczaniu innych,
 • do analizy wystarcza niewielka ilość próbki.

Wysokociśnieniowa chromatografia cieczowa UPLC

Korzystajcie z analiz wysokociśnieniowej chromatografii cieczowej. Służy nam ona do oznaczania składników organicznych w kąpielach galwanicznych. Żadna kąpiel nie ma przed nami tajemnic. Sprawdzimy jakość waszych dodatków galwanicznych.

Zalety naszego urządzenia:

 • wysoka dokładność i precyzja: na takich urządzeniach firmy farmaceutyczne sprawdzają czystości produkowanych leków,
 • szybkość analizy: wyniki mamy już po kilku minutach. Jest to niezwykle ważne w przypadku awarii, kiedy nie ma czasu na przestoje produkcyjne.

XRF – Fluorescencja rentgenowska

Zbadamy każdy metal o liczbie atomowej powyżej 40.

Urządzenie jest wykorzystywane w galwanotechnice do badania jakości nałożonych powłok: grubości oraz składu stopowego. Można również określić stężenia metali w kąpielach galwanicznych.

Zalety metody:

 • szybkość pomiaru (pojedyncze sekundy),
 • badanie nie niszczy próbek, które można dalej wykorzystać,
 • wysoka dokładność.

Urządzenie mierzy grubość takich powłok jak: cynk na stali, cynk-nikiel na stali oraz szlachetne powłoki z miedzi, niklu, chromu, srebra, złota.

Chromatograf jonowy METROHM 861

Błyskawiczna analiza jonów

Umożliwia bardzo szybką analizę zdysocjowanych składników (w postaci jonowej). Przede wszystkim używamy go w analizie wody i ścieków do oznaczania takich jonów jak:

 • miedź, nikiel, cynk, kobalt, mangan, ołów, kadm, lit, sód, potas, wapń, magnez, żelazo (III),
 • fluorki, chlorki, bromki, azotyny, azotany, fosforany i siarczany.

Z powodzeniem można go użyć do oznaczeń jonowych organicznych i nieorganicznych związków o bardziej złożonej budowie, np. katalizatorów używanych w kąpielach do chromowania.

Zalety urządzenia i metody:

 • prosty sposób przygotowania próbek
 • krótki czas analizy
 • bardzo dokładne wyniki
 • zakres oznaczeń ppb

Komora solna Ascott

100x szybsze badanie korozyjności.

Badamy odporność na korozję nałożonych powłok. Dajemy dokładne raporty ze zdjęciami.

Ze względu na warunki badawcze (zazwyczaj 35°C i stężenie solanki 5%) jest to badanie przyspieszone, tzn. korozja detalu w komorze zachodzi ok. 100x szybciej niż w warunkach środowiska.

Zaawansowana elektronika pozwala na badania nie tylko wg standardowych norm takich jak:

 • ISO 9227 NSS
 • DIN 50021
 • ASTM B117

ale wielu innych norm w różnym zakresie wilgotności i temperatury.

Duża przestrzeń badawcza (1000 litrów) umożliwia umieszczenie w jednej próbie wielu detali.

Sprawdź też